ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాము - ( భారత రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు / States-Union Territories of India )( -TM/EM_ 6th Class -H5P -TS