ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాము - ( తెలంగాణ రాష్ట్రం / State of Telangana ) -TM/EM_ 6th Class -H5P -TS